Mijn naam is Toby Goethals. Ik ben in opleiding als professioneel websitebouwer.

Deze website groepeert al mijn projecten en testen die ik heb gemaakt voor mijn studies en opleidingen.
Mijn opleidingen zijn achter de rug, deze website fungeert nu vooral als testplatform.

Opdracht 1

Oscarnominaties 2012

Als eerste opdracht moesten we een site bouwen in HTML5 en CSS3 die alle genomineerden voor de Oscars in 2012 oplijst en beschrijft. De laatste opdracht om zelf enkel via de CSS de site aan te passen en een eigen look te creëren. Switchen tussen de originele en de eigen opmaak kan in het menu van de Oscars-site.

Bekijk hier de site Oscars die voor de opleiding is gemaakt:

Bekijken »

Opdracht 2

Intro MVC

Als tweede opdracht was het de bedoeling dat we leerden hoe een ASP.NET MVC-project opgezet is en in welke structuur. We gingen dieper in op de begrippen View en Controller.

Helaas is hier geen voorbeeld van, aangezien dit domein geen ASP.NET ondersteunt.

Opdracht 3

C# Crash Course

Het doel van dit deel van de opleiding is dat iedereen leert programmeren in C-Sharp (C#). Dit is de allereerste stap om met ASP.NET MVC5 aan de slag te kunnen.

Hier hetzelfde verhaal als bij de tweede opdracht: deze valt helaas niet weer te geven.

Opdracht 4

MVC5 Music Store

Momenteel hebben wij een opdracht op school om vanaf nul een volledige webshop op te stellen. Deze zal alle fucties bevatten tot aan het bestellen toe.

Ook hier hetzelfde verhaal als bij de tweede opdracht.