Welkom lieve peuter, kleuter. Welkom beste ouder
op onze school!

Wanneer mag je peuter voor de eerste keer naar school ?

Je peuter kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden naar school komen.
Er zijn 7 instapmomenten waarop zij voor het eerst naar de kleuterschool mogen:
na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, op 1 februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na O.L.H. Hemelvaart.

Een kleuter kan, vanaf 3 jaarop elk moment starten in de kleuterklas.

Een kijkje komen nemen in de klas? 

Dat kan! We organiseren 3 keer per schooljaar een speelmoment voor de nieuwe peuters.
Als ouder kiest u het speelmoment die het dichtst aansluit bij de instapdatum van uw kind.
Uw peuter kan op de speeldagen, samen met de ouder(s), een kijkje komen nemen in het klasje, de juffen leren kennen en meespelen met de andere peuters.
Dit zijn de peuter-speeldagen voor het komende schooljaar: 
woensdag 23 oktober
woensdag 29 januari
woensdag 1 april
(telkens van 10u30 tot 11u30)

Hiernaast organiseren wij op zaterdag 19 oktober 2019 om 10u een grote algemene info-voormiddag
waarop alle ouders van de instappende kleuters van dit schooljaar worden uitgenodigd. 
De klasjuffen en directie zullen wat informatie verstrekken over de klas en school.
Tevens krijgt u de kans om uw peuter deze voormiddag in te schrijven. 

Je peuter of kleuter inschrijven op onze school

Een peuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan u reeds inschrijven.
Pas op de instapdatum, volgend op de dag dat uw peuter 2 jaar en 6 maand is, kan uw peuter naar school komen.

Wanneer kan je je peuter of kleuter inschrijven ?

Dit op zaterdag 19 oktober 2019, op de informatievoormiddag. 
Kunt u deze voormiddag niet aanwezig zijn? Geen nood… 
Kom gerust eens langs of neem telefonisch contact op (09/379 87 24 –   0476/53 95 84)
We maken op een ander moment tijd voor u. 

Wat breng je mee ?

Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd te worden.
Gelieve de ISI+kaart of een pasje van uw kind mee te brengen.

Wat ontvang je bij inschrijving ?

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement en schoolbrochure, het opvoedingsproject,
praktische informatie rond de schoolwerking en de klaswerking, enkele attenties voor uw kind.

De inschrijving is geldig als de ouders instemmen met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school.