Welkom lieve peuter, kleuter. Welkom beste ouder
op onze school!

Wanneer mag je peuter voor de eerste keer naar school ?

Je peuter kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden naar school komen.
Er zijn 7 instapmomenten waarop zij voor het eerst naar de kleuterschool mogen:
na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, op 1 februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na O.L.H. Hemelvaart.

Een kleuter kan, vanaf 3 jaarop elk moment starten in de kleuterklas.

Een kijkje komen nemen in de klas? 

Wegens de coronamaatregelen, organiseren we even geen peuterkijkmomenten.

Maar maak gerust een afspraak, wij onthalen u graag na schooltijd.

Je peuter of kleuter inschrijven op onze school

Een peuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan u reeds inschrijven.
Pas op de instapdatum, volgend op de dag dat uw peuter 2 jaar en 6 maand is, kan uw peuter naar school komen.

Wanneer kan je je peuter of kleuter inschrijven ?

 Neem telefonisch contact op (09/379 87 24 –   0476/53 95 84) of via mail:

directie@kleuterschooldekangoeroe.be

We maken tijd voor u. 

Wat breng je mee ?

Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd te worden.
Gelieve de ISI+kaart of een pasje van uw kind mee te brengen.

Wat ontvang je bij inschrijving ?

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders, een welkomsttasje.

Het schoolreglement en schoolbrochure, het opvoedingsproject, kan u nalezen op de website, net als de praktische informatie rond de schoolwerking en de klaswerking.

De inschrijving is geldig als de ouders instemmen met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school.